EGEBYLUNDS GÅRD

Ridhuset

Ridhuset med ingång till personalutrymme samt ridbana.

Ridhuset sett från stallbacken.